SV Varsity Football vs. Hubie Blake HS 9-28-2017 - svhsphotos