SV Varsity Baseball vs. Kennedy 5/5/2016 - svhsphotos